TAİM tərəfindən olunan beynəlxalq təhsil konfransları!

Konfransın əsas məqsədi pandemiya və post - pandemiya dövründə təhsilin inkişaf perspektivləri, idarəçilər və müəllimlərin qarşılaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılması yolları ilə təhsil işçilərini təmin etməkdir.
Konfransın əsas məqsədi təhsil işçilərini müasir dövrdə aktual olan inkluziv təhsilin xüsusiyyətləri və tətbiqi yolları ilə təmin etməkdir.
Made on
Tilda