PsİXOLOJİ KONSULTASİYA

Psixoloji dəstək
Uşaqlarda və yeniyetmələrdə davranış məsələləri. Valideynlərin övladları ilə münasibətdə yaşadığı sıxıntılar və bu vəziyyətdən çıxma yolları və s.
 • 1
  Uşaq və yeniyetmələrdə təlim fəaliyyəti və idrak proseslərinin inkişafı.
 • 2
  Qorxu hissləri.Sosial qorxunun uşaqlarda yaratdığı əks təsirlər.Uşaqlar məktəbə getməkdən qorxurmu? Valideynlər bu vəziyyətə uşaqlardan əvvəl hazır olmalıdır.
 • 3
  Yeniyetməlik dövründə ən çox baş verən həyəcan növləri.Yeniyetmə nə hiss edər və necə davranmaq istəyər?
 • 4
  Yeniyetməlik dövründəki emosional davranışların səbəbləri və onların həlli yolları.Valideynlərin övladları ilə münasibəti.
Konsultasiyanın qiyməti: 25 AZN
Made on
Tilda